Kim Degn logo

Få en freelance miljøingeniør til opgaver inden for

 • Røg, støj og møg.
 • Love & regler.
 • Krav, tilladelser og godkendelser.
 • Opbygning og vedligeholdelse af systemer.
 • Dokumentation.
Klynge ved Havet - Powerful Network

Om Kim Degn

Jeg har været beskæftiget i industrien siden jeg startede som maskinarbejderlærling. Efter Teknikum og 5 år i Silicon Valley tog jeg den 3-årige Miljøøkonom uddannelse og har siden været passioneret for at løse industriens miljøopgaver på en pragmatisk og praktisk måde. Ofte løses opgaverne ikke så praksis og teori hænger sammen og så bliver løsningerne alt for bekostelige eller vanskelige at arbejde med. Den måde arbejder jeg ikke på, jeg sørger for at alt er implementeret før procedurerne nedfældes.

Korrekt udførte miljøopgaver i industrien kan betale sig, som regel med en kortere tilbagebetalingstid end ventet.

Kim Degn på kontoret

Det kan jeg

 • Ansøgning om miljøgodkendelse.

 • Miljøcertificering ISO 14001.

 • Arbejdsmiljøcertificering OHSAS 18001.

 • Kvalitetscertificering ISO 9001.

 • UL- godkendelse, ansøgning og implementering.

 • Tvister omkring miljølovgivning.

 • Kundespecifikke kontrolsystemer.

 • Affaldshåndtering og optimering.

 • APB og APV.

 • Teknisk dokumentation.

 • Sikkerhedsgennemgang og skiltning.

Ansøgning om miljøgodkendelse – Industri

Inden etablering, ændring eller udvidelse af godkendelsespligtig virksomhed, skal der indsendes ansøgning til miljømyndigheden.

En fyldestgørende ansøgning er en forudsætning for, at myndigheden kan påbegynde sagsbehandlingen. Men vigtigere er, at ansøgningen ikke begrænser virksomhedens muligheder eller at der medtages muligheder som medfører unødvendige omkostninger.

I sidste instans vil en gennemarbejdet ansøgning derfor ofte kunne reducere udgifterne.

Jeg har erfaring med kommunal sagsbehandling og har derfor kendskab til, hvilke krav der stilles til en ansøgning om miljøgodkendelse.

Jeg kan skabe overblikket, udarbejde ansøgningen og varetage den løbende kontakt til miljømyndigheden.

Jeg kan bidrage til, at virksomheden allerede ved ansøgningsstart kan være på forkant med lovgivningen og etablere de løsninger, der giver både miljømæssige og økonomiske besparelser.

Der kan være mange penge at spare i etableringsfasen.

Kim kan beskrives som en vedholdende og initiativrig mand der arbejder 100% på sagen. Kim er ikke til at stoppe med ”sådan plejer vi ikke at gøre”. Derfor er han god i forbindelse med nytænkning, specielt indenfor miljøarbejde, såvel interne som eksternt. Desuden er han stærk omkring lovgivning inden for samme område.

Brian Rasmussen, Fabrikschef, Damixa A/S

Kim er altid villig til at yde en ekstra indsats, der samtidig med at han er vedholdende betyder at han er i stand til at løse komplicerede og vanskelige opgaver.
Jeg kan således kun give Kim mine bedste anbefalinger.

Ejvind Vilhelmsen, Udviklingschef, Damixa A/S

Fast tilknyttet

En miljømedarbejder på deltid kan være løsningen.

Jeg kan tilbyde at være virksomhedens faste ”medarbejder” præcis det antal timer I har brug for.

Jeg arbejder effektivt fra første arbejdsdag og kan derfor spare virksomheden for mange ressourcer til oplæring, planlægning mv.

Jeg kan varetage det daglige miljøarbejde som affaldshåndtering, udarbejder diverse miljø-ansøgninger, driftsjournaler, APB, APV, arbejdsinstruktioner, vejledninger og andet dokumentation, helt efter virksomhedens ønske.

Jeg kan varetage kontakten til myndighederne og sørge for at virksomheden altid lever op til kravene i de enkelte tilladelser og godkendelser.

Tilladelser og godkendelser fra myndighederne